Garantie

Wij doen ons best om onze producten in perfecte conditie aan je te leveren. Toch kan het voorkomen dat er een bestelling defect raakt tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor je aanspraak kunt maken op garantie.

Wettelijk gezien ben je verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorgdragen voor reparatie of vervanging.

Is het product niet wat je ervan verwacht? Neem contact met ons op, we zoeken dan samen naar een oplossing.

Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar: info@apotique.nl